Mannelijke seksualiteit is niet als enige verantwoordelijk

Mannelijke seksualiteit is niet als enige verantwoordelijk

Mannelijke seksualiteit

De mannelijke seksualiteit is niet als enige verantwoordelijk voor de seksuele ellende in de wereld. Met name waar vrouwen het slachtoffer van zijn. En de seksuele ellende in onszelf. Zowel bij vrouwen als mannen. Het mannelijke zoals die nu is, is uit evenwicht. Doordat de vrouwelijke seksualiteit te weinig aanwezig is.

Het mannelijke is al vele jaren erg overheersend. Met agressief gedrag en geweld als gevolg. Niet alleen met betrekking tot onze sekualiteit, maar ook op andere gebieden in ons leven. De vrouwelijke seksualiteit en energie is hiermee erg onder druk komen te staan. Zelfs met betrekking tot de vrouwelijke seksualiteit is de mannelijke energie overheersend.

Mannelijke seksualiteit

Toch hebben we het mannelijke echt nodig. We kunnen niet zonder. Omdat het mannelijke alleen kan bestaan als het vrouwelijke ook bestaat. Om onze mannelijke seksualiteit ten volle te benutten, moeten we het niet afwijzen. Maar in balans brengen met het vrouwelijke. We kunnen niet alleen het mannelijke de schuld geven van deze onevenwichtigheid.

De vrouwelijke seksualiteit is hier net zo schuldig aan. Er is altijd een onmiskenbare verbinding. Wanneer de vrouwelijke seksualiteit verzwakt is zal de mannelijke seksualiteit sterkter aanwezig zijn. En andersom. Iedere vrouw en iedere man is dan ook verantwoordelijk voor het versterken van de vrouwelijke seksualiteit in zichzelf.

Want de mannelijke seksualiteit herstellen is echter alleen mogelijk door de vrouwelijke seksualiteit te herstellen in onszelf. Alleen dan kan er weer een evenwicht ontstaan. Waardoor we onze seksualiteit niet meer alleen vanuit de mannelijke energie ervaren. Maar ook vanuit de vrouwelijke energie in onszelf. Zodat we in evenwicht zijn.

Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Seksualiteit op de mannelijke manier gaat over het doen. De mannelijke energie helpt ons om onszelf te laten zien, te manifesteren in de wereld. Het is een energie die leidt tot daadkracht, grenzen stellen (voor jezelf opkomen), en zorgt ervoor dat we ondernemend zijn.

En seksualiteit op de vrouwelijke manier gaat over het zijn. Vrouwelijke energie is van nature meer naar binnen gericht, naar ons gevoelsleven. En daar waar die naar buiten is gericht, ziet die toe op het innerlijk van de anderen. Het is een zachte, ontvankelijke en verbindende energie.

Gerelateerde artikelen

Vrouwelijke seksualiteit herstellen is nodig

Seksuele balans herstellen is belangrijk

Seksueel respect is onmogelijk vanuit het ego

Seksuele bereidheid is nodig om jezelf te helen

Onbevredigende seks is niet nodig en zelfs schadelijk