Aantrekken en afstoten in “zielsverbindingen”

Aantrekken en afstoten in “zielsverbindingen”

Aantrekken en afstoten

Het aantrekken en afstoten is een kenmerk van 2 botsende ego’s. Niet van Liefde. Want het is het gewonde kind in jou en de ander wat dit gedrag veroorzaakt.

Waardoor je geen gezonde en liefdevolle relatie tot stand kunt brengen. Je handelt vanuit je overlevingsmechanisme. Het aantrekken en afstoten ontstaat door de angst.

Door de verliefdheid denk je dat de ander jou kan geven wat je nodig hebt. Omdat deze jou begrijpt, ziet of hoort. Maar omdat je beiden nog ongeheelde wonden hebben, is dit niet haalbaar.

Want je projecteert je eigen behoeften en pijn op de ander. Waardoor er een verst(r)ikking ontstaat. Aangezien je beide niet echt in staat zijn om gezond emotioneel gedrag te vertonen.

Aantrekken en afstoten

Zodat de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst zichtbaar wordt. En je jezelf saboteert, de ander en de relatie. Omdat je geen echte verbinding aan kunt gaan.

Door het nog niet emotioneel volwassen zijn. Je hebt de ander nodig om je gezien, gehoord en begrepen te voelen. Waardoor je of beiden afhankelijk van elkaar bent.

Zowel voor degene met bindingsangst als verlatingsangst voelt dit doodeng. Want deze afhankelijkheidsrelatie heeft geen stevig fundament. Het biedt geen enkele zekerheid.

Omdat de enige zekerheid te vinden is in jezelf. En niet bij de ander. Zolang je niet in staat bent om jezelf te zien, horen en te begrijpen, zul je dit blijven nastreven en willen van anderen.

Ook al geef je dit niet toe en sluit je jezelf af. Het gemis gaat niet weg. Omdat je namelijk een deel van jezelf verloochent. En dat kan op geen enkele andere manier opgevuld worden de ander.

Het gevoel van nodig zijn is waardevol voor je ego. Maar zodra de ander echt iets van je wilt, kun je het niet geven. En geef je de ander de schuld van het behoeftige gedrag.

En andersom bij het gevoel van behoeftig zijn. Als het erop aan komt, durf je niet te vragen. Omdat je al instinctief weet dat de ander het je toch niet kan geven. Of je gaat juist eisen, jammeren of manipuleren.

Botsende ego’s

Beiden willen jullie iets wat de ander niet kan geven. De zielsverbinding wordt vaak als smoes gebruikt om afhankelijk te blijven. Dat je de ware bent voor elkaar. En dat je bij elkaar gaat komen als…

Zolang je 2 botsende ego’s hebt kom je niet in een gezonde relatie met elkaar. Eerst dient je “karma” geheeld te worden. Met of zonder de ware of een andere persoon.

Het Universum geeft je genoeg kansen en personen om je “karma” mee uit te werken. Dit is niet afhankelijk van die ene ware. Het is aan jou om jezelf te helen van je eigen trauma’s en emotionele wonden.

Gerelateerde artikelen

Verlatingsangst

Bindingsangst

De paradox van het leven in Liefde

Van ego bevestiging naar Liefde

Gevangenis van “Liefde