Liefde voor partner, vrienden of kinderen

Liefde voor partner, vrienden of kinderen

Liefde voor partner

Vaak wordt Liefde in verschillende vormen ervaren. Afhankelijk van welke vorm de relatie met de ander is. Het hokjes denken komt dan in beeld. Bij vrienden hoort een bepaalde Liefde, voor je kinderen weer een andere en dit geldt al helemaal voor de Liefde voor je partner.

Liefde voor partner

Zodra er geen partner aanwezig is wordt er vaak een gemis aan Liefde ervaren. Terwijl de Liefde altijd in jezelf aanwezig is. Te wachten tot jij jouw eigen hart opent voor jezelf. En jij Liefde kunt ervaren, ongeacht je omstandigheden. Liefde is Liefde.

De Liefde die jij in elke relatie ervaart is een afspiegeling van je eigen Liefde en afkomstig van dezelfde bron in jou. Alleen jouw openheid bepaald deze Liefde. En elk oordeel of verwachting over de relatie brengt je verder af van de Liefde in jezelf. Zodat je maar een bepaalde hoeveelheid Liefde kunt ervaren.

Het hokje waar jij de betreffende relatie in stopt bepaalt dan de mate van de Liefde die kan stromen. Liefde wordt dan gekoppeld aan iets buiten jezelf. Terwijl Liefde nooit afhankelijk is van iets buiten jezelf. Liefde is jouw natuurlijke staat van zijn. Want jij bent Liefde.

Dus zodra jij jouw hart volledig opent stroomt de Liefde van jou naar iedereen om je heen. Ongeacht welke rol de ander heeft.  Liefde is een energie. Waardoor dit voelbaar is in elke handeling. Echter de hokjes bepalen welke handelingen gepast of ongepast zijn. Maar dit staat los van de Liefde. Die stroomt of juist niet.

Door een handeling los te koppelen van wel of geen Liefde kun je de ander zien zoals die echt is. Los van de rol die de ander in je leven speelt. Deze rollen zijn beperkend in het wel of niet laten stromen van de Liefde. Liefde ervaren bij wie dan ook is niet fout. Het maakt de wereld een stuk mooier.

Gerelateerde artikelen

Liefdesenergie, iedereen en alles is Liefde

Open of polyamoreuze relatie aangaan

Liefdesverbindingen, het loslaten van hokjes en labels

Liefdesrelatie met jezelf is de basis voor elke andere relatie

Liefde heelt alles