Seksuele regels beperken het uiten van de Liefde die je bent

Seksuele regels beperken het uiten van de Liefde die je bent

Seksuele regels

Seksuele regels zijn nodig zolang je nog vanuit angst leeft en niet vanuit de Liefde die je bent. En dus niet kunt voelen wat het beste is voor jou en zonder schuldgevoel hiervoor kunt kiezen. Angst kiest voor jij of de ander. En heeft met macht te maken. Liefde kiest voor jij en de ander. Er is sprake van acceptatie en respect. Dit heeft met kracht te maken. Liefde is jouw innerlijke kracht en gaat voorbij angst.

Seksuele regels

Regels houden je juist vast in de angst. Dit kunnen regels van of voor anderen zijn of die voor jezelf. Je eigen regels zorgen ervoor dat je in je comfortzone blijft. Want dit is gebaseerd op een gevoel van veiligheid, maar is daarom vaak ook saai. Regels voor een ander houdt degene op afstand zodat je ook denkt veilig te zijn. En regels van anderen bepalen hoe jij je moet gedragen om voor hun veilig te zijn.

Tijdens de seks zijn regels niet nodig. Zouden er wel regels nodig zijn dan is er geen sprake van Liefde of een seksuele match. Je kunt niet bepalen hoe een ander zich wel of niet mag uiten. Liefde is altijd de basis, maar een seksuele match is net zo belangrijk. Zodra er sprake is van Liefde gaat het niet om krijgen en zelfs niet om geven. Maar om het samen zijn, jezelf uiten en verbinding maken.

En zodra er sprake is van een match wil je hetzelfde. De redenen waarom je niet wil dat een ander iets bij jou doet, tijdens de seks, is dat er geen match is of geen Liefde. Wanneer er sprake is van angst mag de ander je alleen zo aanraken of alleen dit doen zodat jij je veilig blijft voelen. Je hebt dan een keuze gemaakt vanuit je ego, om wat voor reden dan ook, seks te hebben met die persoon. Je hebt niet gekozen vanuit je ziel.

Want je was niet in verbinding met jezelf, anders had je anders gekozen. Wanneer seks een uiting van Liefde is, de Liefde in jezelf, wijzen je verlangens de weg. En is er geen angst voor de Liefde van de ander. Deze Liefde kan op zoveel verschillende manieren geuit worden. Zoveel standjes en handelingen. En dit is op zichzelf niet echt belangrijk. Wel dat je hetzelfde wil vanuit je verlangens. Zodat de Liefde kan stromen. En hiervoor is een seksuele match nodig.

Verlangens zijn uitingen van je ziel. En door deze te voelen en toestemming te geven om te mogen ervaren, trek je dit ook werkelijk in je leven aan. De juiste mensen en situaties die ervoor zorgen dat het mogelijk is. Jouw unieke energie vibratie matcht niet met iedereen. Liefdesuitingen zijn hierdoor niet hetzelfde. Er kan zeker sprake zijn van Liefde, want Liefde is een energie en niet afhankelijk van een ander.

Maar er hoeft dan niet een seksuele match te zijn. Waardoor je niet hetzelfde wil. Zodat seks met elkaar geen uiting van jezelf kan zijn, maar een aangepast versie, waardoor de Liefde niet kan stromen tussen elkaar. En de seksuele ervaring niet een zielsvervullende ervaring is. Je ziel wil alleen terugkeren naar je natuurlijke staat van Liefde. Maar regels beperken deze staat van zijn en hierdoor de Liefde in jezelf.

Liefde wil stromen en geuit worden. In alle vrijheid. Wanneer je niet de vrijheid ervaart om jezelf te zijn, is er weinig ruimte om jezelf te uiten, voelen en in het moment te zijn. Het moment bepaalt hoe de Liefde geuit kan worden. Niet het ego waar de regels ontstaan en van te voren al vast staan. Seksuele regels staan los van de huidige situatie. Je ego kan niet voelen en bepalen wat het beste voor je is. Daar heb je jouw verlangens voor nodig. Je verlangens zijn niet fout.

Verlangens komen vanuit je ziel en geven je manieren aan om je Liefde te uiten. En wil je de Liefde van een ander ontvangen is overgave nodig. Overgave is alleen niet mogelijk als je je niet veilig voelt. En dit heeft niets met de ander te maken. Maar puur met je eigen wonden, je ego en de keuzes die hieruit voortgekomen zijn. Je ego wil afstand creëren. En je ziel wil juist verbinding ervaren. Het eenheidsgevoel.

Vanuit je ziel seks hebben, waardoor de Liefde kan stromen omdat er sprake is van een seksuele match, is een geweldige ervaring. Je bent dan zo open dat je vrij van je oordelende gedachten bent en volledig je lichaam ervaart. Je eigen energie en de energie van de ander kan voelen. Alles is energie. Zowel Liefde als angst. En dit heeft een grote invloed op welke keuzes je maakt en wat je uiteindelijk ervaart.

Gerelateerde artikelen

Saaie seks door te weinig verlangen en passie of geen match

Seksuele eisen stellen aan je partner werkt niet

Sekspartner kiezen vanuit overvloed voor een geweldige match

Seksuele afwijzing raakt je ego, niet je ziel

Seksuele ervaringen opdoen voor meer inzicht in jezelf