Onzuivere seksualiteit en je emoties

Onzuivere seksualiteit en je emoties

Onzuivere seksualiteit

Een onzuivere seksualiteit ontstaat vanuit een onnatuurlijke staat van zijn. Je natuurlijke staat van zijn is Liefde. Wanneer je echter geen Liefde ervaart met betrekking tot je seksualiteit, zal de kans groot zijn op (seksuele) problemen.

Aangezien je hierdoor je levensenergie blokkeert. Deze levensenergie is belangrijk voor je algemene gezondheid. De manier waarop je met je seksualiteit omgaat heeft hier een grote invloed op. Aangezien je seksualiteit de bron is van jouw levensenergie.

Onzuivere seksualiteit

Vaak onderschat of overschat je je eigen seksualiteit. Je vindt je eigen seksualiteit niet belangrijk genoeg. Of juist belangrijker. Bij beide is er een disbalans. Je seksualiteit is belangrijk.

Maar nooit minder of meer belangrijk dan iets anders. Het is een wezenlijk onderdeel van je leven wat niet los staat van iets anders in je leven. Je seksualiteit is de poort naar de verbinding met jezelf, anderen en het leven zelf.

Deze verbinding is de manier waarop je in het leven staat. Hoe je met je emoties omgaat. En hierdoor ook hoe je met jezelf en anderen omgaat. Heb je een open seksualiteit vanuit Liefde, dan sta je ook open voor jezelf, anderen en het leven zelf.

Je stelt jezelf open. Voor jezelf als voor anderen. Emotioneel gezien. De basis voor echte verbinding. Want je emoties bepalen vaak hoe je reageert op situaties en andere mensen. Wanneer je jouw emoties niet durft te voelen en te laten zien sluit jij jezelf af.

Niet alleen voor jezelf. Maar ook van anderen en het leven zelf. Je houdt je vast aan bepaalde verwachtingen van het leven zodat jij je zo voelt zoals je je zou willen voelen. Ofwel je vermijdt ongemakkelijke emoties door bepaalde mensen of situaties uit de weg te gaan.

Echter je emoties maken je menselijk. Ze vertellen tevens wat er werkelijk in je omgaat. Alle emoties zijn even waardevol. Door je emoties niet te (durven) voelen, kun je geen liefdevolle verbinding met jezelf of anderen ervaren.

Je bent namelijk niet eerlijk. En dit is voelbaar. Je voelt afstandelijk en niet oprecht. Het gaat niet zozeer om je emoties maar om hoe je ermee omgaat. Want je seksualiteit en emoties zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar via je 2e chakra.

Dit chakra zorgt voor plezier en verbinding in je leven. Waardoor je van de overleefstand naar echt leven kunt gaan. Het leven omarmen zoals het zich aandient. Zonder dat het aan bepaalde verwachtingen moet voldoen.

Wanneer je seksualiteit open is, kom je in je kracht te staan. Jouw levenskracht. De levensenergie kan dan optimaal stromen. En dit is voelbaar in je hele leven. Je gaat met het leven mee in plaats van er tegen te vechten. Wat je veel energie kost en vaak onbevredigend is.

Met de stroom meegaan en je laten leiden door je hart en ziel geeft je de basis voor een gelukkig leven. Je emoties komen en gaan zonder strijd of verhalen over goed of fout. En je geniet van je seksualiteit zonder schaamte en schuldgevoelens om de Liefde te delen.

Gerelateerde artikelen

Geheelde seksualiteit is liefdevol

Ultieme samensmelting

Seksuele transformatie van angst naar Liefde

Levenslustig leven vanuit passie en plezier

Heling seksuele problemen