Onvoorwaardelijke Liefde als basis

Onvoorwaardelijke Liefde als basis

Onvoorwaardelijke Liefde

Onvoorwaardelijke Liefde is je natuurlijke staat van zijn. De zuivere energetische essentie van wie jij bent. Jouw basis. Wanneer je in deze staat van Liefde bent, stroomt deze zuivere energie naar iedereen en in alles wat je doet. Omdat deze Liefde niet afhankelijk is van iets of iemand buiten jezelf.

Jij bent Liefde waardoor Liefde altijd aanwezig is in jezelf, eeuwig en oneindig. Maar door alle aangeleerde conditioneringen ervaar je dit vaak niet. Je ervaart de wereld hierdoor vanuit je angsten, oordelen en verwachtingen. Je identificeert je je dan met deze liefdeloze gedachten.

Onvoorwaardelijke Liefde

De verbinding met de onvoorwaardelijke Liefde die jij bent of het gebrek aan deze verbinding is de basis voor je seks- en liefdesleven. En ook voor alle andere relaties of verbindingen in je leven. Want de verbinding met jezelf wordt zichtbaar en voelbaar in de verbinding met anderen.

Of situaties. Aangezien alles een spiegel van jezelf is. Waardoor het je laat zien hoe jij in het leven staat. Of je vanuit Liefde of vanuit angst naar alles en iedereen om je heen kijkt. Is de verbinding met jezelf vanuit Liefde dan ervaar je voldoening en geluk in je (seks- en liefdes)leven.

De onvoorwaardelijke Liefde laten stromen tussen elkaar is mogelijk wanneer je in je natuurlijke staat van Liefde bent. Hier is echter bewustwording van je overtuigingen, gedachten, emoties en lichamelijke sensaties voor nodig. Omdat dit signalen zijn of je wel of niet in verbinding met Liefde bent.

Liefde is een zeer krachtige energie en heelt alles. Omdat er geen voorwaarden en regels aan verbonden zijn. Waardoor iedereen perfect is. En jij dus ook. Ook als je dit niet kan zien wanneer angst de basis is. En je afhankelijk bent van de Liefde van een ander. Waardoor je een te kort aan Liefde ervaart.

Omdat je niet met de Liefde in jezelf in verbinding bent. En dit is wat jou pijn doet. Niet wat een ander wel of niet doet of zegt. Jezelf verloochenen ofwel zelfopoffering is geen daad uit Liefde. Het is de verbinding met jezelf verbreken om via de ander iets te krijgen. Zoals goedkeuring of aandacht.

Terwijl Liefde altijd vrijheid betekent. Je verwacht niets terug en je hoeft niets op te geven. Maar dit kun je alleen doen wanneer jij in verbinding met Liefde bent. Zodat jij niet afhankelijk bent van een ander en je geeft om te krijgen. Zoals bevestiging dat jij goed genoeg bent.

Leven vanuit Liefde is trouw zijn aan jezelf. Door je ziel te volgen en de Liefde die je bent kan stromen. Dit is mogelijk door volledige omarming van jezelf. Zodat jij je heel en compleet voelt. En je een ander niet nodig hebt. Waardoor je een ander vrij kunt laten om trouw te zijn aan zichzelf.

Wanneer je in verbinding met Liefde bent, bestaat er geen oordeel over wat goed of fout is. Waardoor je de vrijheid hebt om te kiezen voor wat en wie bij jou past. En je je niet laat tegenhouden door je ego of anderen. Zodat je echt jezelf kunt zijn en uiten vanuit Liefde. Op je eigen en unieke manier.

Echter zonder een liefdevolle verbinding met jouw seksualiteit is dit niet mogelijk. Want je seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van je menselijkheid. Het is namelijk de bron van jouw levensenergie. En staat niet los van je emoties, creativiteit en verlangens. Wat een grote invloed heeft op kwaliteit van je leven.

Gerelateerde informatie

Seksualiteit is de bron van jouw levensenergie

Seksuele verbinding vanuit Liefde is onmisbaar

Seksueel ontwaken is belangrijk

Seksuele zelf is vaker gewond dan gezond

Seksuele problemen vanuit een spiritueel perspectief